Materiał na stronie przeznaczony jest dla osób profesjonalnej opieki medycznej
Oświadczam, że jestem osobą związaną zawodowo z profesjonalną opieką medyczną.

The website material is intended for healthcare professionals
I declare, that I am a person professionally connected with professional medical care.

Serwis niedostępny!
Materiał na stronie przeznaczony jest dla osób profesjonalnej opieki medycznej

Service unavailable!
The website material is intended for healthcare professionals

Konferencja „Opieka Długoterminowa w Praktyce”


Konferencja „Opieka Długoterminowa w Praktyce”

W dniu 01.02.2024 roku w Bydgoszczy wzięliśmy udział w kolejnej konferencji „Opieka Długoterminowa w Praktyce” podczas której mogliśmy zaprezentować naszą ofertę.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za poświęcony czas, cenne wskazówki i owocne rozmowy.

Data publikacji: 13 lutego 2024