Władze spółki

Zarząd:

inż. Jerzy Rozmus – Prezes Zarządu
mgr Teresa Grądowa – Członek Zarządu
mgr Bogdan Milka – Członek Zarządu

Główny księgowy:

Teresa Grądowa