Materiał na stronie przeznaczony jest dla osób profesjonalnej opieki medycznej
Oświadczam, że jestem osobą związaną zawodowo z profesjonalną opieką medyczną.

The website material is intended for healthcare professionals
I declare, that I am a person professionally connected with professional medical care.

Serwis niedostępny!
Materiał na stronie przeznaczony jest dla osób profesjonalnej opieki medycznej

Service unavailable!
The website material is intended for healthcare professionals

Władze spółki

Zarząd:

mgr Teresa Grądowa – Prezes Zarządu
mgr Bogdan Milka – Członek Zarządu


Główny księgowy:

mgr Teresa Grądowa