Władze spółki

Zarząd:

inż. Jerzy Rozmus – Prezes Zarządu
mgr Teresa Grądowa – Członek Zarządu
mgr Bogdan Milka – Członek Zarządu


Główny księgowy:

mgr Teresa Grądowa