Polityka jakości

Polityka jakości

Strategicznym celem naszej firmy jest zapewnienie i dostarczanie Klientom bezpiecznych wyrobów o wysokiej jakości, będących rekomendacją  dla pozyskiwania dalszych kontraktów i potencjalnych nowych Klientów.

Utrzymanie pozycji wiarygodnego, rzetelnego dostawcy sprzętu rehabilitacyjnego, mebli medycznych, foteli i krzeseł obrotowych, spełniających wymagania, oczekiwania Klientów oraz zainteresowanych stron, odpowiadającym wymogom rynku i międzynarodowym standardom uważamy za decydujący czynnik trwałego powodzenia i rozwoju naszej firmy.

Tak rozumianą politykę jakości realizujemy poprzez:

  • Utrzymywanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością wg. EN ISO 9001:2015
  • Poprzez skuteczne i efektywne zarządzanie oparte na analizie ryzyka i szans.
  • Kompleksową obsługę Klienta w tym również serwis
  • Terminową realizację wyrobu zgodnie z warunkami podpisanej umowy.
  • Systematyczne zarządzanie relacjami z Klientami i stronami zainteresowanymi.
  • Korzystanie tylko ze sprawdzonych kwalifikowanych dostawców zewnętrznych.
  • Stałe doskonalenie jakości wyrobów,
  • Projektowanie i produkcję nowych wyrobów,
  • Ciągłe podnoszenie świadomości, wiedzy i kwalifikacji pracowników.

Na każdym pracowniku firmy niezależnie od stanowiska i zakresu odpowiedzialności, spoczywa obowiązek znajomości, zrozumienia i stosowania wymagań jakościowych a tym samym odpowiedzialności za zapewnienie wysokiej jakości wyrobów, usług na każdym etapie ich realizacji.

Prezes Zarządu  METALOWIEC  Sp. z o.o.

inż. Jerzy ROZMUS
Namysłów, 02.02.2018r.