Materiał na stronie przeznaczony jest dla osób profesjonalnej opieki medycznej
Oświadczam, że jestem osobą związaną zawodowo z profesjonalną opieką medyczną.

The website material is intended for healthcare professionals
I declare, that I am a person professionally connected with professional medical care.

Serwis niedostępny!
Materiał na stronie przeznaczony jest dla osób profesjonalnej opieki medycznej

Service unavailable!
The website material is intended for healthcare professionals

Polityka jakości

Polityka jakości

Strategicznym celem naszej firmy jest zapewnienie i dostarczanie Klientom bezpiecznych wyrobów o wysokiej jakości, będących rekomendacją  dla pozyskiwania dalszych kontraktów i potencjalnych nowych Klientów.

Utrzymanie pozycji wiarygodnego, rzetelnego dostawcy sprzętu rehabilitacyjnego, mebli medycznych, foteli i krzeseł obrotowych, spełniających wymagania, oczekiwania Klientów oraz zainteresowanych stron, odpowiadającym wymogom rynku i międzynarodowym standardom uważamy za decydujący czynnik trwałego powodzenia i rozwoju naszej firmy.

Tak rozumianą politykę jakości realizujemy poprzez:

  • Utrzymywanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością wg. EN ISO 9001:2015
  • Poprzez skuteczne i efektywne zarządzanie oparte na analizie ryzyka i szans.
  • Kompleksową obsługę Klienta w tym również serwis
  • Terminową realizację wyrobu zgodnie z warunkami podpisanej umowy.
  • Systematyczne zarządzanie relacjami z Klientami i stronami zainteresowanymi.
  • Korzystanie tylko ze sprawdzonych kwalifikowanych dostawców zewnętrznych.
  • Stałe doskonalenie jakości wyrobów,
  • Projektowanie i produkcję nowych wyrobów,
  • Ciągłe podnoszenie świadomości, wiedzy i kwalifikacji pracowników.

Na każdym pracowniku firmy niezależnie od stanowiska i zakresu odpowiedzialności, spoczywa obowiązek znajomości, zrozumienia i stosowania wymagań jakościowych a tym samym odpowiedzialności za zapewnienie wysokiej jakości wyrobów, usług na każdym etapie ich realizacji.

Prezes Zarządu  METALOWIEC  Sp. z o.o.

inż. Jerzy ROZMUS
Namysłów, 02.02.2018r.