Materiał na stronie przeznaczony jest dla osób profesjonalnej opieki medycznej
Oświadczam, że jestem osobą związaną zawodowo z profesjonalną opieką medyczną.

The website material is intended for healthcare professionals
I declare, that I am a person professionally connected with professional medical care.

Serwis niedostępny!
Materiał na stronie przeznaczony jest dla osób profesjonalnej opieki medycznej

Service unavailable!
The website material is intended for healthcare professionals

Opracowanie projektu wzorniczego oraz wdrożenie do produkcji nowego produktu w postaci specjalistycznego łóżka obrotowego uwzgledniającego specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi

Fundusze Europejskie Inteligenty Rozwój Rzeczpospolita POlska Parp Grupa PFR Unia Europejsk Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

METALOWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Opracowanie projektu wzorniczego oraz wdrożenie do produkcji nowego produktu w postaci specjalistycznego

łóżka obrotowego uwzględniającego specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi”

  Nr projektu: POIR.02.03.05-16-0009/21

 

II Oś priorytetowa: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia

działalności B+R+I

Działanie: 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie: 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2021 r. – 30.09.2023r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 150 060,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 101 150,00 PLN

Celem projektu jest opracowanie nowego projektu wzorniczego oraz wdrożenie do produkcji nowego produktu w firmie Wnioskodawcy – specjalistycznego łóżka obrotowego uwzględniającego specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi.

W wyniku realizacji projektu, firma planuje wprowadzić nowy produkt w postaci specjalistycznego łóżka obrotowego dzięki zaprojektowanym funkcjonalnościom będzie dostosowany dla wszystkich grupy społecznych, w tym osób z ograniczeniami  funkcjonalnymi jak: osoby starsze i osoby o ograniczonej możliwości poruszania się w tym osób  korzystających z wózka inwalidzkiego.

Rezultatem realizacji projektu będzie  wdrożenie nowego projektu wzorniczego, znoszącego bariery we właściwościach środowiska i ułatwiających funkcjonowanie osobom z dysfunkcjami.