Opracowanie projektu wzorniczego oraz wdrożenie do produkcji nowego produktu w postaci specjalistycznego łóżka obrotowego uwzgledniającego specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi

Fundusze Europejskie Inteligenty Rozwój Rzeczpospolita POlska Parp Grupa PFR Unia Europejsk Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

METALOWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Opracowanie projektu wzorniczego oraz wdrożenie do produkcji nowego produktu w postaci specjalistycznego

łóżka obrotowego uwzględniającego specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi”

  Nr projektu: POIR.02.03.05-16-0009/21

 

II Oś priorytetowa: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia

działalności B+R+I

Działanie: 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie: 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2021 r. – 30.06.2022 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 679 196,16 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 295 136,40 PLN

 

Celem projektu jest opracowanie nowego projektu wzorniczego oraz wdrożenie do produkcji nowego produktu w firmie Wnioskodawcy – specjalistycznego łóżka obrotowego uwzględniającego specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi.

W wyniku realizacji projektu, firma planuje wprowadzić nowy produkt w postaci specjalistycznego łóżka obrotowego dzięki zaprojektowanym funkcjonalnościom będzie dostosowany dla wszystkich grupy społecznych, w tym osób z ograniczeniami  funkcjonalnymi jak: osoby starsze i osoby o ograniczonej możliwości poruszania się w tym osób  korzystających z wózka inwalidzkiego.

Rezultatem realizacji projektu będzie  wdrożenie nowego projektu wzorniczego, znoszącego bariery we właściwościach środowiska i ułatwiających funkcjonowanie osobom z dysfunkcjami.