Materiał na stronie przeznaczony jest dla osób profesjonalnej opieki medycznej
Oświadczam, że jestem osobą związaną zawodowo z profesjonalną opieką medyczną.

The website material is intended for healthcare professionals
I declare, that I am a person professionally connected with professional medical care.

Serwis niedostępny!
Materiał na stronie przeznaczony jest dla osób profesjonalnej opieki medycznej

Service unavailable!
The website material is intended for healthcare professionals

Kontynuacja internacjonalizacji działań przedsiębiorstwa METALOWIEC Sp. z o.o. w Namysłowie

METALOWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Realizuje projekt pn. „Kontynuacja internacjonalizacji działań przedsiębiorstwa METALOWIEC Sp. z o.o. w Namysłowie”

RPOP.02.04.00-16-0009/19

 

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie udziału przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w rynku producentów łóżek medycznych i rehabilitacyjnych, poprzez rozpropagowanie oraz wprowadzenie do oferty handlowej przedsiębiorstwa nowych produktów: Łóżko DARION, Wózek do przewożenia chorych MOVEMED na dotychczasowe i nowe rynki. Tym samym celem projektu jest stworzenie szerokich możliwości handlowych, a co za tym idzie maksymalne wykorzystanie mocy produkcyjnych firmy przy wsparciu istniejącego działu eksportu a także dostosowanie oferty przedsiębiorstwa do wymagań i zapotrzebowania rynkowego, w tym poprzez wprowadzenie tzw. DIRECT MARKETINGU, dzięki powołaniu w dziale eksportu stanowiska ds. obsługi zagranicznych klientów kluczowych.

Planowanymi efektami będzie wzmocnienie przedsiębiorstwa na rynkach krajowym i międzynarodowym, poprzez jego promocję podczas wydarzeń promocyjno – wystawienniczych o zasięgu międzynarodowym oraz podczas spotkań z potencjalnymi kontrahentami na misjach gospodarczych, a w konsekwencji umożliwi osiągnięcie sukcesu rynkowego w postaci ugruntowanej pozycji rynkowej w branży sprzętu i mebli medycznych. Dodatkowo poprzez rozwój eksportu produktów wnioskodawcy nastąpi wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki poprzez promocję polskich produktów na zagranicznych rynkach co przyczyni się do postrzegania Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego i miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów handlowych, a także zapewni zwiększenie wielkości polskiego eksportu oraz liczby przedsiębiorców prowadzących działalność eksportową. Rozwój współpracy gospodarczej wpłynie na stworzenie silnej – wyjściowej pozycji rynkowej, zwiększenie konkurencyjności firmy na krajowym oraz międzynarodowym rynku.

Wartość projektu: 214 279,67 PLN

Dofinansowanie: 139 067,48 PLN

Opolskie dla rodziny