Kontynuacja internacjonalizacji działań przedsiębiorstwa METALOWIEC Sp. z o.o. w Namysłowie

METALOWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Realizuje projekt pn. „Kontynuacja internacjonalizacji działań przedsiębiorstwa METALOWIEC Sp. z o.o. w Namysłowie”

RPOP.02.04.00-16-0009/19

 

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie udziału przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w rynku producentów łóżek medycznych i rehabilitacyjnych, poprzez rozpropagowanie oraz wprowadzenie do oferty handlowej przedsiębiorstwa nowych produktów: Łóżko DARION, Wózek do przewożenia chorych MOVEMED na dotychczasowe i nowe rynki. Tym samym celem projektu jest stworzenie szerokich możliwości handlowych, a co za tym idzie maksymalne wykorzystanie mocy produkcyjnych firmy przy wsparciu istniejącego działu eksportu a także dostosowanie oferty przedsiębiorstwa do wymagań i zapotrzebowania rynkowego, w tym poprzez wprowadzenie tzw. DIRECT MARKETINGU, dzięki powołaniu w dziale eksportu stanowiska ds. obsługi zagranicznych klientów kluczowych.

Planowanymi efektami będzie wzmocnienie przedsiębiorstwa na rynkach krajowym i międzynarodowym, poprzez jego promocję podczas wydarzeń promocyjno – wystawienniczych o zasięgu międzynarodowym oraz podczas spotkań z potencjalnymi kontrahentami na misjach gospodarczych, a w konsekwencji umożliwi osiągnięcie sukcesu rynkowego w postaci ugruntowanej pozycji rynkowej w branży sprzętu i mebli medycznych. Dodatkowo poprzez rozwój eksportu produktów wnioskodawcy nastąpi wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki poprzez promocję polskich produktów na zagranicznych rynkach co przyczyni się do postrzegania Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego i miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów handlowych, a także zapewni zwiększenie wielkości polskiego eksportu oraz liczby przedsiębiorców prowadzących działalność eksportową. Rozwój współpracy gospodarczej wpłynie na stworzenie silnej – wyjściowej pozycji rynkowej, zwiększenie konkurencyjności firmy na krajowym oraz międzynarodowym rynku.

Wartość projektu: 214 279,67 PLN

Dofinansowanie: 139 067,48 PLN

Opolskie dla rodziny