Materiał na stronie przeznaczony jest dla osób profesjonalnej opieki medycznej
Oświadczam, że jestem osobą związaną zawodowo z profesjonalną opieką medyczną.

The website material is intended for healthcare professionals
I declare, that I am a person professionally connected with professional medical care.

Serwis niedostępny!
Materiał na stronie przeznaczony jest dla osób profesjonalnej opieki medycznej

Service unavailable!
The website material is intended for healthcare professionals

Internacjonalizacja działań przedsiębiorstw Metalowiec sp. z o.o. w Namysłowie

Fundusze Europejskie Program Regionalny Opolkie Kwitnące Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu:

Internacjonalizacja działań przedsiębiorstw Metalowiec sp. z o.o. w Namysłowie

Krótki opis projektu:

Projekt    dotyczy  działań związanych z nawiązywaniem współpracy gosp. z przyszłymi kontrahentami oraz kooperantami w zakresie produktów oferowanych przez Metalowiec Sp. z o.o. Projekt związany jest także z podejmowaniem działań promocyjnych mających na celu zwiększenie udziału przedsiębiorstwa w rynku sprzętu medycznego (prod. Łóżek medycznych i rehabilitacyjnych).

Cele projektu:

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie udziału przedsiębiorstwa Metalowiec Sp. z o.o w rynku producentów łóżek medycznych  i rehabilitacyjnych, poprzez rozpropagowanie oraz wprowadzenie do oferty handlowej przedsiębiorstwa nowych produktów. Tym samym celem projektu jest stworzenie szerokich możliwości handlowych, a co za tym idzie maksymalne wykorzystanie mocy produkcyjnych firmy przy wsparciu   nowo   utworzonego   działu  eksportu a także dostosowanie oferty przedsiębiorstwa do wymagań i zapotrzebowania rynkowego.

Planowane efekty:

Planowanymi efektami będzie wejście na obecne rynki z nową ofertą produktową i obecną ofertą  na nowe rynki a tym samym zawarcie nowych kontraktów handlowych.

Długoterminowymi celami podejmowanych działań będzie:

  • dostosowanie oferty przedsiębiorstwa do oczekiwań i wymagań klientów
  • możliwość  zwiększenia sprzedaży, a tym samym pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych zgodnie z istniejącymi kontraktami i zamówieniami
  • ugruntowanie i ustabilizowanie pozycji rynkowej
  • zmniejszenie ryzyka związanego z funkcjonowaniem na rynku poprzez rozszerzenie zakresu klientów.

Wartość projektu: 354911,00zł

Dofinansowanie Projektu z  Funduszy Europejskich: 202299,27zł