Internacjonalizacja działań przedsiębiorstw Metalowiec sp. z o.o. w Namysłowie

Fundusze Europejskie Program Regionalny Opolkie Kwitnące Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu:

Internacjonalizacja działań przedsiębiorstw Metalowiec sp. z o.o. w Namysłowie

Krótki opis projektu:

Projekt    dotyczy  działań związanych z nawiązywaniem współpracy gosp. z przyszłymi kontrahentami oraz kooperantami w zakresie produktów oferowanych przez Metalowiec Sp. z o.o. Projekt związany jest także z podejmowaniem działań promocyjnych mających na celu zwiększenie udziału przedsiębiorstwa w rynku sprzętu medycznego (prod. Łóżek medycznych i rehabilitacyjnych).

Cele projektu:

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie udziału przedsiębiorstwa Metalowiec Sp. z o.o w rynku producentów łóżek medycznych  i rehabilitacyjnych, poprzez rozpropagowanie oraz wprowadzenie do oferty handlowej przedsiębiorstwa nowych produktów. Tym samym celem projektu jest stworzenie szerokich możliwości handlowych, a co za tym idzie maksymalne wykorzystanie mocy produkcyjnych firmy przy wsparciu   nowo   utworzonego   działu  eksportu a także dostosowanie oferty przedsiębiorstwa do wymagań i zapotrzebowania rynkowego.

Planowane efekty:

Planowanymi efektami będzie wejście na obecne rynki z nową ofertą produktową i obecną ofertą  na nowe rynki a tym samym zawarcie nowych kontraktów handlowych.

Długoterminowymi celami podejmowanych działań będzie:

  • dostosowanie oferty przedsiębiorstwa do oczekiwań i wymagań klientów
  • możliwość  zwiększenia sprzedaży, a tym samym pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych zgodnie z istniejącymi kontraktami i zamówieniami
  • ugruntowanie i ustabilizowanie pozycji rynkowej
  • zmniejszenie ryzyka związanego z funkcjonowaniem na rynku poprzez rozszerzenie zakresu klientów.

Wartość projektu: 354911,00zł

Dofinansowanie Projektu z  Funduszy Europejskich: 202299,27zł