Materiał na stronie przeznaczony jest dla osób profesjonalnej opieki medycznej
Oświadczam, że jestem osobą związaną zawodowo z profesjonalną opieką medyczną.

The website material is intended for healthcare professionals
I declare, that I am a person professionally connected with professional medical care.

Serwis niedostępny!
Materiał na stronie przeznaczony jest dla osób profesjonalnej opieki medycznej

Service unavailable!
The website material is intended for healthcare professionals

Głęboka modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwie Metalowiec Sp. z o.o. w Namysłowie

Fundusze Europejskie Program Regionalny Opolkie Kwitnące Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu:

Głęboka modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwie Metalowiec Sp. z o.o. w Namysłowie”

Cel projektu:

Zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Metalowiec Sp. z o.o. poprzez podjęcie działań termomodernizacyjnych skutkujących wyraźnie pozytywnym wpływem na środowisko w postaci: racjonalizacji zużycia energii, oszczędności energii, wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenia emisji Co2.

Beneficjent:

METALOWIEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Krótki opis projektu:

Zakres projektu obejmuje zakup środków trwałych oraz wykonanie robót budowlanych, niezbędnych do zwiększenia efektywności energetycznej Spółki. W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące typy inwestycji:

  • zastosowanie energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach – poprzez modernizację oświetlenia wbudowanego i zastosowanie energooszczędnych żarówek LED oraz modernizację CO,
  • głęboka modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwie – poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych, w tym dociepleniowych i wymiany stolarki,
  • instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, jako uzupełniający element projektu – poprzez wykorzystanie polikrystalicznych ogniw PV pracujących w systemie on-grid
  • audyt energetyczny dla MSP jako element kompleksowy projektu – poprzez zweryfikowanie osiągniętych efektów w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej

Wartość projektu: 2 102 063,00zł

Dofinansowanie ze środków UE: 837 407,21 zł

www.mapadotacji.gov.pl