Polityka jakości

Naszym nadrzędnym celem jest dostarczanie wyrobów spełniających wymagania i zaspakajających potrzeby Klientów, mając na uwadze ich pełne usatysfakcjonowanie. Dążymy do osiągnięcia pozycji jednego z wiodących na rynku producentów wysokiej jakości odpowiadającej wymogom rynku i standardom międzynarodowym sprzętu rehabilitacyjnego, mebli medycznych, foteli i krzeseł obrotowych. Pragniemy fachowo doradzić, solidnie wykonać oraz sprawnie i terminowo obsłużyć każdego Klienta, kierując się zasadą: „Zadowolony i usatysfakcjonowany Klient jest kluczową wartością w strategii firmy i gwarancją jej sukcesu i dalszego rozwoju.” Zadowolenie Klientów zamierzamy łączyć z satysfakcją naszych pracowników z wykonywanej pracy w naszej Organizacji.

Prezes Zarządu
Metalowiec Sp. z o.o.
inż. Jerzy ROZMUS
NAMYSŁÓW – styczeń 2014r.