KONTAKT

Metalowiec Sp. z o. o.
46-100 Namysłów, ul. Fabryczna 2

NIP: 7521451789       KRS:0000491829

kapitał zakładowy: 723 900,00 zł

 

Centrala: +48774104159
+48774104558

sekretariat@metalowiec.com.pl
zbyt@metalowiec.com.pl