Fundusze Europejskie

„Głęboka modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwie Metalowiec Sp. z o.o. w Namysłowie”

Tytuł projektu:

Głęboka modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwie Metalowiec Sp. z o.o. w Namysłowie”

 

Cel projektu:

Zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Metalowiec Sp. z o.o. poprzez podjęcie działań termomodernizacyjnych skutkujących wyraźnie pozytywnym wpływem na środowisko w postaci: racjonalizacji zużycia energii, oszczędności energii, wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenia emisji Co2.

 

Beneficjent:

METALOWIEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Krótki opis projektu:

Zakres projektu obejmuje zakup środków trwałych oraz wykonanie robót budowlanych, niezbędnych do zwiększenia efektywności energetycznej Spółki. W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące typy inwestycji:

  • zastosowanie energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach – poprzez modernizację oświetlenia wbudowanego i zastosowanie energooszczędnych żarówek LED oraz modernizację CO,
  • głęboka modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwie – poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych, w tym dociepleniowych i wymiany stolarki,
  • instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, jako uzupełniający element projektu – poprzez wykorzystanie instalacji 60 paneli PV
  • audyt energetyczny dla MSP jako element kompleksowy projektu – poprzez zweryfikowanie osiągniętych efektów w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej

 

Wartość projektu: 2 102 063,00zł

Dofinansowanie ze środków UE: 837 407,21 zł

 

Załączniki:
PDFZapytanie ofertowe.pdf
PDFZałącznik do zapytania ofertowego.pdf

PDFZapytanie ofertowe po aktualizacji.pdf
PDFAudyt energetyczny.pdf
PDFKosztorys.pdf
PDFOdpowiedzi do zapytania ofertowego.pdf

PDFWynik postępowania ofertowego.pdf

 

www.mapadotacji.gov.pl