Fundusze Europejskie

Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich

Tytuł projektu:

Internacjonalizacja działań przedsiębiorstw Metalowiec sp. z o.o. w Namysłowie

 

Krótki opis projektu:

Projekt    dotyczy  działań związanych z nawiązywaniem współpracy gosp. z przyszłymi kontrahentami oraz kooperantami w          zakresie produktów oferowanych przez Metalowiec Sp. z o.o. Projekt związany jest także z podejmowaniem działań promocyjnych mających na celu zwiększenie udziału przedsiębiorstwa w rynku sprzętu medycznego (prod. Łóżek medycznych i      rehabilitacyjnych).

 

Cele projektu:

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie udziału przedsiębiorstwa Metalowiec Sp. z o.o w rynku producentów łóżek medycznych       i rehabilitacyjnych, poprzez rozpropagowanie oraz wprowadzenie do oferty handlowej        przedsiębiorstwa nowych produktów. Tym samym celem projektu jest stworzenie szerokich         możliwości handlowych,       a co za tym idzie maksymalne wykorzystanie mocy produkcyjnych firmy przy wsparciu   nowo   utworzonego   działu  eksportu a także dostosowanie oferty przedsiębiorstwa do wymagań i zapotrzebowania rynkowego.

 

Planowane efekty:

Planowanymi efektami będzie wejście na obecne rynki z nową ofertą produktową i obecną        ofertą  na nowe rynki      a tym samym zawarcie nowych kontraktów handlowych Długoterminowymi       celami podejmowanych działań będzie: -dostosowanie oferty przedsiębiorstwa do oczekiwań i wymagań            klientów -możliwość  zwiększenia sprzedaży, a tym samym pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych zgodnie z istniejącymi kontraktami i zamówieniami –ugruntowanie i         ustabilizowanie pozycji rynkowej – zmniejszenie ryzyka związanego z funkcjonowaniem          na rynku poprzez rozszerzenie zakresu klientów.

 

Wartość projektu 354911,00zł

 

Dofinansowanie Projektu z  Funduszy Europejskich: 202299,27zł